مقالات معرفتی

زندگی با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین

قرآن و زندگی

در حال انتشار
قرآن، کتاب خواندنی است؛ باید آن را بخوانی! عجیب است که وقتی تو قرآن می خوانی، خدا با صدای خودت با تو حرف می زند...

اسرار خوشبختی

در حال انتشار
با نگاهی به آیات نورانی کلام وحی، به وضوح می یابیم که خدای متعال دو بهشت را برای بندگان معرفی فرموده:  “بهشتی در این دنیا و بهشتی در آخرت...

او با شماست

9 قسمت
دین برای همه انسانهایی که از عقل بهره دارند، آمده و برای تخلُّق به اخلاق دینی و رسیدن به حقایق معارف آن، نیازی به درس خواندن، ذهن پیچیده، داشتن سواد... 

نور در تاریکی

5 قسمت
معرفت خدای متعال و به دنبال آن دستیابی به معارف الهیه، ارزشمندترین گوهر خلقت است. گرانبهاترین گوهر گم شده ای که انسان، سرگردان آن بوده و هست ...

باور امروز

17 قسمت
چه می شود که در زمان ما، در بعضی محیط ها، گرایش به دین کمرنگ شده و افرادی، کم اعتقاد یا کج اعتقاد و یا بی اعتقاد می شوند؟ ...

در یاد سفر

9 قسمت
با یک تقسیم بندی، دنیا گرایی انسان، ذیل دو عنوان خودش را نشان می‌دهد: این دو مطلب، یکی طول امل است و دیگری نسیان اجل.

خشت اول دین

در حال انتشار
باورهای بنیادین، همان اصول اعتقادات ماست که سایر باورها از آن رنگ می پذیرد. این باورها شامل اعتقاد به خدا و...

پیام آوران

در حال انتشار ...
آنچه پیش روی شماست، بیان تاریخ و احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقرّبان ساحت قرب الهی است....

از دل برآمده

4 قسمت
گمانم کم و بیش برای همه ی ما احوال غروب جمعه، احوالی روشن و آشناست. آنجا که رگه های طیف صورتی، بنفش و نارنجی...

سخن حضرت با شما

2 قسمت
عبد العزيز بن مسلم گويد: ما در ايام حضرت رضا در مرو بوديم، در آغاز ورود، روز جمعه‏ در مسجد جامع جمع شديم...

یقین گمشده

2 قسمت
بنی آدم مشترکاتی دارند که با شناخت آنها، می توان حرف هایی داشت که به کار همه آنان بیاید. از جمله آن ها، دغدغه....

سرورانه ها

5 قسمت
به قول حافظ که گفت: «معاشران گره از زلف یار باز کنید»، این گفتارها تلاشی است برای باز کردن گره هایی از زلف زیبای مهدوی...

جستوجوی سریع